التحليل الفيلمي

  • 11 views

  • 0 comments

  • 0 favorites

تحتوي المحاضرات على:

مفاتيح لتحليل الفيلم السينمائي

 

مجالات التحليل الفيلمي

سياقات الصورة الفيلمية

Tags:

0 commentaires

Il n'y a pas encore de commentaires. Ajoutez un commentaire.

Video CMS powered by ViMP (Light) © 2010-2024