الحفرية الأثرية 2

  • 49 views

  • 0 comments

  • 0 favorites

يستعرض هذا الدرس طرق ومناهج الحفر ،وكذلك خطوات الحفرية الأثرية.

Tags:

0 commentaires

Il n'y a pas encore de commentaires. Ajoutez un commentaire.

Video CMS powered by ViMP (Light) © 2010-2024